Warenkorb carte-bleue clock Hardware Software Agrar Bau und Handwerk dhl dpd Elektronik und Elektrotechnik fax Hotel Gastronomie Betriebs und Lagerausstattung Arbeitsschutz gls hermes Haus und Gebaeudetechnik hook storno cog idealo Industriebedarf info mail mastercard notepad Buerobedarf ok paiement_d_avance_icon paypal phone-wob phone Pinwand rechnung sale search sofortueberweisung ssl tnt trustedshops ups visa Vorkasse Pagamento anticipato Vooruitbetaling iDeal voucher Mein Konto
Gratis verzending vanaf 50 €
Merkkwaliteit
Inkoopservice

Herroeping

Consument is ieder natuurlijk persoon, die een rechtshandeling afsluit die noch tot zijn zakelijke noch tot zijn zelfstandige beroepsuitoefening kan worden gerekend.


Herroepingsrecht
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De termijn voor herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit heeft of had genomen. Om gebruik te maken van uw recht op herroeping dient u ons (PROFISHOP GmbH, Kraanspoor 50, 1033 SE Amsterdam, Nederland, telefoon: +31203082075, fax: +31203082076 of via ons Helpcenter) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. met een per post verstuurde brief, fax of e-mail) te informeren omtrent uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor ook gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier, maar dat is niet vereist. Om de termijn voor herroeping veilig te stellen, volstaat het om tijdig (voor het aflopen van de herroepingstermijn) de mededeling omtrent de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die ontstaan zijn omdat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld doch ten hoogste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling omtrent uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel als door u is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is met u; u bent voor deze terugbetaling nooit een vergoeding verschuldigd. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen retour hebben gekregen of tot u het bewijs hebt overlegd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naargelang het eerste komt. U dient de goederen per omgaande en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na kennisgeving aan ons van de herroeping van deze overeenkomst, naar ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn geldt als gerespecteerd, indien u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen komen voor uw rekening. U bent verantwoordelijk voor een eventueel waardeverlies van de goederen.

Uitsluiting resp. voortijdig vervallen van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten

 • voor levering van goederen die niet kant-en-klaar zijn en die zijn gemaakt op basis van een persoonlijke keuze of bepaling van de consument of die duidelijk aan de persoonlijke eisen van de consument zijn aangepast;
 • voor levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel wordt overschreden;
 • voor levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst werd overeengekomen, die echter niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor levering van kranten, tijdschriften of glossy's met uitzondering van abonnementscontracten.


Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten

 • voor levering van verzegelde goederen, die vanwege gezondheids- of hygiënereden niet geschikt zijn om retour te worden gezonden als hun verzegeling na de levering is verwijderd;
 • voor levering van goederen die na de levering ingevolge hun aard ondeelbaar met andere goederen zijn vermengd
 • voor levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na de levering is verwijderd.

 

Om een bestelling te annuleren

De handigste manier om een bestelling op te roepen is via het Helpcenter.

 

Herroepingsformulier (hier in .pdf) 

(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier invullen en aan terugsturen.)

 

PROFISHOP GmbH
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam
Nederland


Fax: +31 203 082 076
E-mailadres: info@profishop.com

 • Hiermede herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de koop van de volgende goederen (*)
 • Besteld op (*) / ontvangen op (*)
 • Naam/namen van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en) (alleen bij schriftelijke mededeling) 
 • Datum

---------------------------------------
(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Laatst bekeken