Warenkorb carte-bleue clock Hardware Software Agrar Bau und Handwerk dhl dpd Elektronik und Elektrotechnik fax Hotel Gastronomie Betriebs und Lagerausstattung Arbeitsschutz gls hermes Haus und Gebaeudetechnik hook storno cog idealo Industriebedarf info mail mastercard notepad Buerobedarf ok paiement_d_avance_icon paypal phone-wob phone Pinwand rechnung sale search sofortueberweisung ssl tnt trustedshops ups visa Vorkasse Pagamento anticipato Vooruitbetaling iDeal voucher Mein Konto
Gratis verzending vanaf 50 €
Merkkwaliteit
Inkoopservice

Gegevensbescherming

PRIVACYVERKLARING

 

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 

(1) Hier informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens tijdens het gebruik van onze website. Onder persoonsgegevens worden verstaan alle gegevens, die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4 nr. 7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

Directeur: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Arasch Jalali
PROFISHOP GmbH
Amsterdam, Kraanspoor
Kraanspoor 50, Amsterdam
1033 SE

Telefoon: +31203082075
Fax: +31203082076
gegevensbescherming@profishop.com
www.profishop.com

U kunt contact opnemen met onze gegevensbeschermingscoördinator op het volgende adres:
Gegevensbeschermingscoördinator: Henning Maiwald
PROFISHOP GmbH
Am Speicher XI Abt. 3
D-28217 Bremen (Duitsland)
Telefoon: +49(0)421/176675-23
gegevensbescherming@profishop.com

 

(3) Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens (bijv. uw e-mailadres, uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. De hierbij verzamelde gegevens worden door ons verwijderd als de opslag ervan niet meer nodig is of wij beperken de verwerking, indien er wettelijke bewaarplichten bestaan. Voor de optimale bewerking van uw vragen maken wij gebruik van het ticketsysteem van Zendesk Inc. Meer informatie over dit bedrijf kunt u vinden bij §12.

 

(4) Bij gebruikmaking van de beoordelingsfunctie worden conform AVG art. 6 lid 1 onder f) de IP-adressen ter bescherming tegen misbruik gedurende 30 dagen opgeslagen. Het opgeven van de naam gebeurt vrijwillig, men kan echter ook gebruik maken van een pseudoniem. Na controle van de beoordeling op juistheid wordt uw beoordeling openbaar gemaakt op de productpagina van het beoordeelde product. Na openbaarmaking kan uw beoordeling door alle bezoekers van de betreffende productpagina worden gezien. Op verzoek kan uw beoordeling weer worden verwijderd. Hiervoor stuurt u een e-mail aan gegevensbescherming@profishop.com

 

(5) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van dienstverleners die wij hiervoor inzetten, of indien wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder uitgebreid over de betreffende procedures. Daarbij geven wij ook de vastgelegde criteria voor de opslagperiode aan.

 

 

§ 2 Uw rechten

 

(1) Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u ten opzichte van ons de volgende rechten:

- Recht op informatie;

- Recht op rectificatie of verwijdering;

- Recht op beperking van de verwerking;

- Recht op bezwaarmaking tegen de verwerking;

- Recht op overdracht van persoonsgegevens.

(2) Daarnaast hebt u het recht om zich bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van persoonsgegevens bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor PROFISHOP is:

De gemachtigde voor de bescherming van persoonsgegevens en vrijheid van informatie:
Mevrouw Dr. Imke Sommer
Arndtstraße 1
27570 Bremerhaven (Duitsland)
Tel.: +49 421 3612010
Fax: +49 421 49618495
E-mail: office@datenschutz.bremen.de

 

 

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens tijdens het bezoek aan onze website

 

(1) Bij het puur informatieve gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij slechts de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn, om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 regel 1 onder f) AVG):

- IP-adres;
- Datum en tijdstip van de aanvraag
- Verschil in tijdzone ten opzichte van de Greenwich Mean Time (GMT);
- Inhoud van de aanvraag (concrete pagina);
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode;
- Betreffende doorgegeven gegevenshoeveelheid;
- De website waar de aanvraag vandaan komt;
- Browser;
- Besturingssysteem en gebruikersomgeving daarvan;
- Taal en versie van de browsersoftware.

 

(2) Naast de hiervoor genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf bij de door u gebruikte browser worden opgeslagen en waarmee degene die de cookie plaatst (in dit geval wij) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod als geheel gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken.

 

(3) Toepassing van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de grootte en werkwijze hieronder wordt uitgelegd:

- Tijdelijke cookies (zie hierover bij letter b.);

- Blijvende cookies (zie hierover bij letter c.).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist op het moment dat u de browser afsluit. Hiertoe behoren met name de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde ”sessie-ID” op waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden verzameld op een gemeenschappelijk plaats. Daardoor kan uw computer worden herkend op het moment dat u op onze website terugkeert. De sessie-cookies worden gewist op het moment dat u uitlogt of uw browser sluit.

c) Blijvende cookies worden op geautomatiseerde wijze na een vooraf aangegeven duur gewist. Dit kan per cookie verschillen. U kunt te allen tijde in de veiligheidsinstellingen van uw browser de cookies verwijderen.

d) U kunt uw browserinstelling naar uw eigen wens configureren en bijvoorbeeld het accepteren van third-party-cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen u er wel op, dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunnen worden gebruikt.

e) Wij gebruiken cookies om u bij een volgend bezoek te identificeren, indien u over een account bij ons beschikt. Anders dient u zich voor ieder bezoek opnieuw aan te melden.

f) De gebruikte flash-cookies worden niet door uw browser aangemaakt, maar door uw flash-plug-in. Verder maken wij gebruik van HTML5 storage objects, die op uw eindapparaat worden geplaatst. Deze objecten slaan de benodigde gegevens op, onafhankelijk de door u gebruikte browser en hebben geen automatische afloopdatum. Indien u geen verwerking van de flash-cookies wilt, dient u een desbetreffende add-on installeren, bijv. ”Better Privacy“ voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe-flash-killer-cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u voorkomen door uw browser in de in privé-modus te zetten. Daarnaast adviseren wij u om regelmatig uw cookies en browsergeschiedenis handmatig te verwijderen.

 

 

§ 4 Verzamelen van persoonsgegevens voor orderafwikkeling

 

Voor de nakoming van de overeenkomst in de zin van een bestelling bij PROFISHOP zijn meer persoonsgegevens vereist, zodat de levering van de goederen kan worden uitgevoerd (bijv. naam, adres en contactgegevens). De gegevens worden daarom in de zin van art. 6 lid 1 letter b) AVG verzameld. Voor de nakoming van de overeenkomst worden de hiervoor genoemde persoonsgegevens doorgegeven aan de bij de bestelling betrokken fabrikant en diens vervoerder (zie voor uitgebreide informatie §5 Doorgeven van persoonsgegevens).

 (4a)    Gebruik van het e-mailadres voor e-mailreclame

Wij gebruiken uw e-mailadres voor reclamedoeleinden en om u aanbiedingen te doen voor vergelijkbare goederen en diensten (in de verkoop bij de gekochte goederen en diensten), wanneer u een dergelijk gebruik niet tijdens het verzamelen van de gegevens of aansluitend voor de toekomst heeft verboden. Het gebruik van de gegevens vindt dan plaats op basis van AVG art 6 lid 1 letter f). Het gebruik vindt plaats om u te wijzen op interessante aanbiedingen. U kunt het gebruik van het e-mailadres voor reclamedoeleinden te allen tijde verbieden voor de toekomst, door een e-mail te sturen naar info@profishop.de, zonder dat daarvoor andere kosten ontstaat van het basistarief voor doorgave.

 

Indien u ons apart toestemming geeft voor onze nieuwsbrief, dan sturen wij u de nieuwsbrief zolang de toestemming niet wordt ingetrokken. Het gebruik van de gegevens vindt dan plaats op basis van AVG art 6 lid 1 letter a)

 

 

§ 5 Doorgeven van persoonsgegevens

 

De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven voor het nakomen van de opdracht conform AVG art. 6 lid 1 letter b). Het doorgeven gebeurt alleen aan de bij de opdracht betrokken fabrikanten en transportbedrijven. Zonder het doorgeven van deze gegevens kan de opdracht niet worden nagekomen. De doorgegeven persoonsgegevens omvatten naam, adres en contactgegevens.

 

 

§ 6 Verzet tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

 

(1) Indien u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping is van invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u ons deze kenbaar hebt gemaakt.

 

(2) Als uw persoonsgegevens op basis van belangenafweging worden verzameld, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is aan de orde wanneer de verwerking met name niet vereist is voor de nakoming van een overeenkomst, wat door ons later bij de volgende beschrijving van de functies wordt aangegeven. Bij het uitoefenen van een dergelijk verzet vragen wij om de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken op de door ons uitgevoerde wijze. In het geval van een door u gemotiveerd bezwaar controleren wij de stand van zaken en zullen ofwel de gegevensverwerking staken resp. aanpassen of u onze dwingende, beschermingswaardige redenen demonstreren op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

 

(3) Uiteraard kunt u te allen tijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en voor data-analyse. U kunt ons over uw bezwaar tegen reclame informeren met behulp van de volgende contactgegevens: PROFISHOP GmbH, Kranspoor 50, 1033 SE Amsterdam, Nederland; per telefoon: +31203082075; fax: +31203082076 of per e-mail: info@profishop.com

 

 

§ 7 Betaalwijzen bij PROFISHOP

 

Om de betaalwijzen bij PROFISHOP aan te bieden, worden de benodigde persoonsgegevens afhankelijk van de geselecteerde betaalwijze aan een van de volgende partners doorgegeven:

(1) Kredietwaardigheidscontrole door CRIF Bürgel

Wij voeren voor het afsluiten van de koopovereenkomst een kredietwaardigheidscontrole uit. Deze vindt plaats om te controleren of wij u de betaalwijze van het kopen op rekening kunnen aanbieden (conform art. 6 lid 1 letter b) AVG) en om ons bij een mogelijk niet-betalen te beschermen. Daarnaast dient de kredietwaardigheidscontrole onze en uw veiligheid, daar hierdoor bedrog en andere strafbare handelingen worden voorkomen (conform art. 6 lid 1 letter f) AVG). Voor de kredietwaardigheidscontrole geven wij de gegevens door die nodig zijn voor de kredietwaardigheidscontrole (voor- en achternaam, uw adres alsmede evt. uw geboortedatum) aan de volgende uitvoerder van kredietwaardigheidscontroles: CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München (Duitsland).

Deze uitvoerder van kredietwaardigheidscontroles gebruikt de hiervoor genoemde, door ons verstrekte gegevens om op basis van een mathematisch-statistische procedure een passende analyse uit te voeren van uw kredietwaardigheid voor de betreffende bestelling. Daarnaast gebruikt de uitvoerder van de kredietwaardigheidscontrole de hiervoor genoemde gegevens voor andere ondernemingen (bijv. andere onlinehandelaar) ten behoeve van de adrescontroles resp. identiteitscontroles alsmede voor daarop gebaseerde scoringstoepassingen. Bij de berekening van de waarschijnlijkheidswaarden worden ook uw adresgegevens meegenomen. Onder omstandigheden is daarbij een conclusie met ernstige negatieve connotaties mogelijk. Mocht u het niet eens zijn met de u aangeboden betaalwijzen, kunt u ons dit schriftelijk per brief of per e-mail aan gegevensbescherming@profishop.com mededelen. Wij zullen dan de beslissing opnieuw bekijken met inachtneming van uw standpunt. U kunt zowel uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst schriftelijk of in tekstvorm aan gegevensbescherming@profishop.com herroepen alsmede bij ons en bij onze uitvoerder van de kredietwaardigheidscontrole (op het hierboven genoemde adres) informatie verkrijgen omtrent de opgeslagen gegevens. Informatie omtrent de activiteiten van CRIF Bürgel GmbH kan online worden ingezien op www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

 

(2) Full Payment Service Provider Novalnet AG

Bij de keuze voor de betaalwijze met creditcard worden persoonsgegevens aan Novalnet AG, Gutenbergstr. 2, 85737 Ismaning doorgegeven. Novalnet AG is een full payment service provider, die o.a. de betalingsafwikkeling uitvoert. Als de betreffende persoon tijdens de bestelprocedure in de webshop voor de betaalwijze per creditcard kiest, worden de gegevens van de betreffende persoon geautomatiseerd doorgegeven aan Novalnet AG. Door te kiezen voor deze betalingsoptie gaat de betreffende persoon akkoord met het doorgegeven van persoonsgegevens voor de afwikkeling van de betaling (conform art. 6 lid 1 letter b) AVG).

Het gaat bij de aan Novalnet doorgegeven persoonsgegevens in het algemeen om de voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van een betaling. Voor de afwikkeling van de koopovereenkomst zijn ook de persoonsgegevens noodzakelijk die verband houden met de betreffende bestelling. Met name kan het komen tot een onderlinge uitwisseling van betalingsinformatie, zoals bankrekening, kaartnummer, geldigheidsdatum en CVC-Code, gegevens omtrent goederen en diensten, prijzen.

Het doorgeven van de gegevens is met name belangrijk voor de identiteitscontrole, de betalingsadministratie en het voorkomen van fraude. De voor de verwerking verantwoordelijke persoon zal Novalnet AG met name de persoonsgegevens doorgeven als er een gerechtvaardigd belang daarvoor bestaat. De tussen Novalnet AG en de voor de verwerking verantwoordelijke persoon uitgewisselde persoonsgegevens worden evt. door Novalnet AG doorgegeven aan kredietinformatiediensten. Het doel hiervan is het controleren van de identiteit en de kredietwaardigheid.

Novalnet AG geeft de persoonsgegevens ook door aan uitvoerders van de diensten of aan sub-ondernemers, voor zover dit voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst vereist is of omdat de gegevens moeten worden verwerkt.

De betrokken persoon heeft de mogelijkheid om de toegang tot de persoonsgegevens te allen tijde tegenover Novalnet AG te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die dwingend worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de (op overeenkomst gebaseerde) betalingsafwikkeling. Meer informatie vindt u op:

https://www.novalnet.de/novalnet-datenschutz

 

(3) SOFORT (Klarna)

Bij de keuze voor de betalingswijze ” SOFORT“ vindt de betalingsafwikkeling plaats via de betalingsdienstverlener SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna te noemen ”SOFORT“), aan wie wij in het kader van de bestelprocedure informatie verstrekken omtrent uw bestelling conform art. 6 lid 1 letter b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Het doorgeven van uw gegevens vindt uitsluitend plaats voor de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstverlener SOFORT en slechts voor zover dat hiervoor vereist is. Op de hierna genoemde internetadressen vindt u meer informatie omtrent de gegevensbescherming van SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

 

(4) Paypal

Bij betaling via PayPal verstrekken wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsafwikkeling aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen “PayPal”). Het doorgeven vindt plaats conform art. 6 lid 1 letter b AVG en alleen voor zover nodig voor het afwikkelen van de betaling. PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietwaardigheidsonderzoek uit te laten voeren. Hiervoor worden uw betalingsgegevens eventueel conform art. 6 lid 1 letter f) AVG doorgegeven aan kredietorganisaties op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal voor het vaststellen van uw betalingscapaciteit. Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid op niet-betalen wordt gebruikt door PayPal om een beslissing te nemen over de mogelijkheid van de betreffende betaalwijze. De kredietwaardigheidsresultaten kunnen waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zog. score-waarden). Voor zover score-waarden in het resultaat van het kredietwaardigheidsinformatie aanwezig zijn, hebben zij hun basis in een wetenschappelijk erkend mathematisch-statisch proces. In de berekening van de score-waarde worden o.a. adresgegevens meegenomen. Overige informatie omtrent bescherming van persoonsgegevens, onder meer over de gebruikte kredietregistratiebureaus, zijn te vinden in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door middel van een bericht aan PayPal. PayPal behoudt echter wel het recht om uw persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit nodig is voor de betalingsafwikkeling van de overeenkomst.

 

 

§ 8 Aansprakelijkheid voor inhoud en aansprakelijkheid voor links

 

(1) De inhoud van onze pagina's wordt uiterst zorgvuldig samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet garant staan. Als dienstverlener zijn wij conform § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's op basis van de algemene wetten. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen externe informatie te controleren of om te zoeken naar omstandigheden die mogelijk wijzen op onwettige activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie op grond van algemene wetgeving blijven hiervan onverlet. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisneming van een concrete rechtsschending. Bij de bekendwording van dergelijke rechtsschendingen wordt de betreffende inhoud onmiddellijk door ons verwijderd.

(2) Ons aanbod bevat links naar externe webpagina's van derden, op welke inhoud wij geen invloed uitoefenen. Derhalve kunnen wij voor deze externe inhoud ook niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's worden op het moment van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke rechtsschendingen. Op het moment van het plaatsen van de link was er geen onwettige inhoud te herkennen. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete indicaties van een rechtsschending niet uitvoerbaar. Bij de bekendwording van rechtsschendingen worden dergelijke links onmiddellijk door ons verwijderd.

 

 

§ 9 Auteursrecht

 

De door de exploitant opgestelde inhoud en activiteiten op deze pagina's zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Reproductie, bewerking, uitbreiding en elk andere soort gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. opsteller. Het maken van downloads en kopieën van deze pagina's mag alleen voor persoonlijk gebruik, nooit voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze pagina's niet door de exploitant werd opgesteld, is er rekening gehouden met de auteursrechten van derden. Met name wordt de inhoud van derden als zodanig aangegeven. Mocht u desondanks toch een schending van het auteursrecht ontdekken, verzoeken wij u om ons hierop attent te maken. Bij de bekendwording van rechtsschendingen wordt dergelijke inhoud onmiddellijk door ons verwijderd.

 

 

§10 Nieuwsbrief

 

(1) Het aanmelden voor de nieuwsbrief is vrijwillig en kan te allen tijde worden herroepen. Voor het verzenden van de kosteloze nieuwsbrief hebben wij uw e-mailadres nodig, als u toestemming hebt gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Na het verzenden van het aanmeldingsformulier ontvangt u van ons een bevestigingsmail. De bestelling treedt pas in werking als u op de link de bevestigingsmail heeft geklikt (Double-Opt-In-procedure). U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk uit ons distributiesysteem verwijderd.

 

(2) Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het verzenden van de nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede (Duitsland). CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De door u voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens (bijv. e-mailadres) worden op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland opgeslagen.

Onze met CleverReach verzonden nieuwsbrieven bieden ons de mogelijkheid tot het analyseren van het gedrag van de ontvanger van de nieuwsbrief. Hierbij kan o.a. worden geanalyseerd hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief werd geklikt. Met behulp van de zogenaamde Conversion-Trackings kan bovendien worden geanalyseerd of na het klikken op de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde handeling (bijv. het kopen van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie omtrent de gegevensanalyse door CleverReach-Nieuwsbrief kunt u vinden op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (art 6, lid 1, letter a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen als u de nieuwsbrief opzegt. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft onaangetast door de herroeping. Als u geen analyse door CleverReach wilt, dient u de nieuwsbrief op te zeggen. Hiervoor stellen wij in iedere nieuwsbrief een speciale link ter beschikking. Verder kunt u de nieuwsbrief ook direct op de website opzeggen.

De gegevens die u ons hebt verstrekt voor het toesturen van de nieuwsbrief worden tot door ons opgeslagen tot u de nieuwsbrief opzegt; na het opzeggen van de nieuwsbrief worden ze verwijderd van zowel onze servers als van de servers van CleverReach. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied) zijn hiervan uitgezonderd.

Meer informatie kunt u vinden bij de bepalingen inzake gegevensbescherming van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

 

 

§11 Beoordelingsherinnering door Trusted Shops

 

Indien u ons hiertoe tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven door het activeren van de betreffende checkbox of door te klikken op de hiervoor bedoelde knop (”Later beoordelen“), sturen wij uw herinneringe-mailadres over het plaatsen van een beoordeling over uw bestelling door aan

Trusted Shops GmbH

Subbelrather Str. 15c

50823 Keulen (Duitsland)

(www.trustedshops.de)

zodat zij u per e-mail kunnen herinneren aan de mogelijkheid om een beoordeling achter te laten. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen door middel van een bericht aan de bovengenoemde contactmogelijkheid of direct bij Trusted Shops.

 

 

§ 12 Gebruik van Zendesk voor klantondersteuning

 

Voor de verwerking van klantenvragen maakt PROFISHOP gebruik van het ticketsysteem Zendesk, een klantenserviceplatform van Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102 (USA). Hiervoor worden de benodigde gegevens zoals naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres via onze website verzameld om uw vraag te kunnen beantwoorden. Zendesk is een gecertificeerd deelnemer van het zogenaamde ”Privacy Shield Framework“ en voldoet daarom aan de minimale voorwaarden voor een verwerking van de opdrachtgegevens conform de wettelijke grondslag. Meer informatie omtrent de gegevensverwerking door Zendesk is te vinden in de privacyverklaring van Zendesk op http://www.zendesk.com/company/privacy. Bij vragen kunt u zich ook direct wenden tot de gegevensbeschermingscoördinator van Zendesk: privacy@zendesk.com

 

 

§13 Gebruik van webanalyse-tools

 

(1) Facebook Retargeting

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Retargeting-tags van het social netwerk van Facebook Inc., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025 USA. Retargeting-tags worden met behulp van cookies en zogenaamde webbakens op de website gemaakt. Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de Retargeting-tags een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw eindapparaat onze site hebt bezocht. Hierdoor wordt het door u gebruikte eindapparaat geplaatst in een retargeting-doelgroepenlijst. De op deze wijze verkregen informatie kunnen wij gebruiken voor het tonen van reclame-uitingen op internetpagina's die u met uw eindapparaat bezoekt. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie verkrijgen omtrent de inhoud van de doorgegeven gegevens noch over hoe deze door Facebook worden gebruikt. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Indien u geen gegevensverzameling in het kader van Facebook Remarketing/Retargeting wenst, kunt u dit instellen op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

(2) Facebook Tracking-Pixel

Op deze website gebruiken wij met uw toestemming de ”Tracking-pixel” van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Met behulp van deze pixels kan het gedrag van de gebruiker worden gevolgd nadat deze door het klikken op een Facebook-reclame naar onze website werd geleid. Zo kunnen wij de effectiviteit van de reclame-uitingen op Facebook in kaart brengen voor statistische doeleinden en voor marktanalyses. De op deze wijze verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, dat betekent dat wij niet de persoonsgegevens van de afzonderlijke gebruikers zien. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, hetgeen wij u conform onze kennis mededelen. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en ook voor eigen reclamedoeleinden gebruiken, conform de richtlijnen van Facebook inzake gegevensgebruik https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt het plaatsen van reclame-uitingen door Facebook of zijn partners verbieden. De instellingen voor de reclame-uitingen op Facebook kunt u bewerken via de volgende link: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

(3) Google AdWords

PROFISHOP GmbH maakt gebruik van het online-reclameprogramma ”Google AdWords“ en in het kader van het Google AdWords-programma van de functie ”Conversion Tracking“. Bij de Conversion Tracking via Google AdWords wordt door Google Ireland Limited in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een cookie op uw computer geplaatst, indien u via een door Google geplaatste advertentie op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van gebruikers of bezoekers van de webshop. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de webshop van PROFISHOP GmbH bezoekt en de door Google geplaatste cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en PROFISHOP GmbH herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de vooraf voorbereide pagina is geleid. Elke klant krijgt een andere cookie, d.w.z. cookies kunnen niet via de website van PROFISHOP GmbH worden gevolgd.

De informatie die wordt verkregen via de Conversion cookies wordt gebruikt om statistieken over bepaalde aspecten van het gebruikersgedrag (bijv. het sluiten van een koopovereenkomst) te maken. De via Conversion tracking verzamelde gegevens hebben betrekking op het totale aantal gebruikers dat op een in het kader van het Google Adwords-programma getoonde advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina die voorzien was van een Conversion Tracking tag. Noch PROFISHOP GmbH noch Google Inc. verzamelt informatie waarmee persoonlijke identificatie van de bezoeker resp. klant mogelijk is. Een koppeling tussen uw persoonlijke gegevens en uw gebruikersgegevens is niet mogelijk. Indien u de cookies voor de Conversion tracking wilt deactiveren, kunt u uw browser zodanig instellen dat de cookies van het volgende domein worden geblokkeerd: ”googleadservices.com". Meer informatie omtrent het thema ”Gegevensbescherming“ in het kader van Google AdWords kunt u vinden op de volgende link: http://www.google.de/privacy_ads.html

 

(4) Google Analytics

PROFISHOP GmbH maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (”Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en de analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie vergaarde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. In het geval dat de IP-anonimisering op de website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google echter van te voren binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en aldaar afgekort. In opdracht van PROFISHOP zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan PROFISHOP melden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter wel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt de registratie van door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

De gebruikersvoorwaarden en informatie omtrent bescherming van persoonsgegevens zijn te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op

https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

(5) Google Doubleclick

PROFISHOP GmbH maakt gebruik van Doubleclick by Google. Doubleclick by Google is een service van Google Ireland Limited in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Doubleclick by Google gebruikt cookies om u reclames te tonen die relevant voor u kunnen zijn. Daarbij krijgt uw browser een pseudoniem-identificatienummer (ID) toegekend, om te controleren welke advertenties in uw browser worden getoond en welke advertenties worden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Het gebruik van de Doubleclick-cookies maakt het Google en zijn partner-websites alleen mogelijk om te schakelen tussen advertenties op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere website op het internet.

De door de cookies vergaarde informatie wordt door Google voor analyse aan een server in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Het overdragen van gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van de opdrachtverwerking. Google zal uw gegevens nooit combineren met andere door Google verzamelde gegevens.

Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google en de hiervoor beschreven manier van gegevensverwerking alsmede de aangegeven doelen. U kunt de opslag van cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig gebruikt kunnen worden. U kunt de registratie van door de cookies verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB. Een andere mogelijkheid is om de Doubleclick-cookies op de pagina van de Digital Advertising Alliance te deactiveren via de volgende link: http://optout.aboutads.info/.

 

(6) Google reCAPTCHA

Ter beveiliging van het contactformulier maakt PROFISHOP GmbH gebruik van de dienst reCAPTCHA van Google Ireland Limited in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google). De dienst omvat het verzenden van uw IP-adres en evt. nog andere door Google voor de dienst reCAPTCHA vereiste gegevens aan Google. Het in het kader van deze dienst door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Voor deze gegevens gelden de afwijkende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google. Meer informatie omtrent de richtlijnen inzake gegevensbescherming van Google kunt u vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 

(7) Microsoft Bing Ads Conversion Tracking

Onze online-aanbiedingen maken gebruik van Conversion Tracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst, indien u via een Microsoft Bing-advertenties op onze website terecht bent gekomen. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier zien dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is geleid en een vooraf bepaalde doelpagina (Conversion-pagina) heeft bereikt. Wij zien daarbij alleen het totaal aantal gebruikers dat op een Bing-advertenties heeft geklikt en vervolgens is doorgeleid naar een Conversion-pagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verstrekt. Als u geen deel uit wenst te maken van het tracking-proces, kunt u ook het hiervoor benodigde plaatsen van een cookie weigeren – dit kan via de browser-instelling, die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. Meer informatie omtrent de bescherming van persoonsgegevens en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

 

(8) billiger.de Tracking

De producten van PROFISHOP worden o.a. op de website billiger.de aangeboden, een dienst van Solute gmbh (Zeppelinstraße 15, 76185 Karlsruhe, Duitsland). Billiger.de maakt o.a. gebruik van cookies, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. In het kader van het gebruik kunnen gegevens, zoals met name het IP-adres en de surfactiviteiten van de gebruiker worden doorgegeven aan een server van Solute gmbh en daar worden opgeslagen. Solute gmbh zal deze informatie eventueel doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is, en voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven of voor zover er verwerking van deze gegevens door derden plaatsvindt. U kunt het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens (met name uw IP-adres) alsmede de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van Java-Script in uw browser te deactiveren of een tool als 'NoScript' te installeren. Meer informatie omtrent de bescherming van persoonsgegevens bij het gebruik van billiger.de kunt u inzien via de volgende link: http://www.billiger.de/service/datenschutz.html

 

(9) guenstiger.de Tracking

De producten van PROFISHOP worden o.a. op de website guenstiger.de (guenstiger.de GmbH, Deichstraße 34, D-20459 Hamburg, Duitsland) aangeboden. Guenstiger.de maakt o.a. gebruik van cookies, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. In het kader van het gebruik van onze website kunnen persoonsgegevens aan een server van guenstiger.de worden doorgegeven en daar worden opgeslagen. guenstiger.de verstrekt deze informatie niet aan derden. Meer informatie omtrent de opgeslagen gegevens kunt u vinden op http://www.guenstiger.de/Text/Datenschutz.html

 

(10)   Youtube met insluitingsfuncties

De website van PROFISHOP gebruikt de Youtube-insluitingsfunctie voor het weergeven en afspelen van video's op Youtube. Wij maken gebruik van de uitgebreidere wijze van bescherming van persoonsgegevens, waarbij afhankelijk van de instructies van de aanbieder de opslag van gebruikersinformatie pas vanaf het afspelen van de video's wordt opgestart. Op het moment dat het afspelen van de ingesloten video's gestart wordt, activeert de aanbieder Youtube een cookie om informatie over de gebruikersactiviteit te verzamelen.

Volgens Youtube dient de cookie er o.a. voor om videostatistieken te maken, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik tegen te gaan.

 

Versie: 24-09-2019

Laatst bekeken