Warenkorb carte-bleue clock Hardware Software Agrar Bau und Handwerk dhl dpd Elektronik und Elektrotechnik fax Hotel Gastronomie Betriebs und Lagerausstattung Arbeitsschutz gls hermes Haus und Gebaeudetechnik hook storno cog idealo Industriebedarf info mail mastercard notepad Buerobedarf ok paiement_d_avance_icon paypal phone-wob phone Pinwand rechnung sale search sofortueberweisung ssl tnt trustedshops ups visa Vorkasse Pagamento anticipato Vooruitbetaling iDeal voucher Mein Konto
Gratis verzending vanaf 50 €
Merkkwaliteit
Inkoopservice

AV

1. Toepasselijkheid

(1) De hier vermelde Algemene Voorwaarden gelden voor bestellingen die bij:

PROFISHOP GmbH
Amsterdam, Kraanspoor
Kraanspoor 50, Amsterdam
1033 SE

Telefoon: +31203082075
Fax:  +31203082076
www.profishop.com

U kunt ook contact met ons opnemen via ons formulier in het Helpcenter.

Handelsregister: Kantongerecht Bremen HRB 31362 HB
Btw-nummer: NL826099142B01
Directeur: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Arasch Jalali

in de webshop op www.profishop.com of per fax, e-mail of telefonisch zijn geplaatst.

(2) Bij alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van kracht in de versie die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldig is. Bepalingen van de besteller die hiermee in tegenspraak zijn of van onze verkoopvoorwaarden afwijken, erkennen wij slechts indien wij de geldigheid daarvan schriftelijk hebben bevestigd.

(3) Naast deze AV geldt voor het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens ook onze privacyverklaring, die in te zien is op https://www.profishop.com/nl/gegevensbescherming

(4) Voor zover in deze AV voor de besteller de begrippen ondernemer of consument worden gebezigd, geldt als ondernemer de natuurlijke of rechtspersoon of het personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij de uitvoering van een rechtshandeling handelt uit hoofde van zijn zakelijke of zelfstandige beroepsuitoefening. Consumenten zijn uitsluitend natuurlijke personen, die een rechtshandeling afsluiten die noch tot hun zakelijke noch tot hun zelfstandige beroepsuitoefening kan worden gerekend.

(5) Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige zakelijke overeenkomsten met de besteller, voor zover het hierbij vergelijkbare rechtshandelingen betreft.

2 Bestelling en sluiten van de overeenkomst

(1) De weergave van de producten in de webshop vormt geen juridisch bindend aanbod, het vormt veeleer een niet-bindende online catalogus. De informatie over de afzonderlijke producten helpt de besteller bij het maken van de correcte keuze.

(2) Door het bestellen van de goederen geeft de besteller een bindende opdracht tot het afsluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot de bestelde goederen, waaraan hij zonder verwerping zeven werkdagen is gebonden. Zodra de bestelling bij ons binnenkomt, ontvangt de besteller per e-mail een automatische bevestiging van de geplaatste bestelling op het e-mailadres dat in het bestelproces is verstrekt. Bij bestellingen op rekening vindt de acceptatie van de bestelling binnen twee werkdagen plaats door middel van de verzending van een aparte opdrachtbevestiging of door levering van de goederen. Bij bestellingen met vooruitbetaling vindt de acceptatie van de bestelling plaats door middel van het toezenden van een pro-formafactuur, waarin een verzoek tot betaling is opgenomen, binnen twee werkdagen. Bij bestellingen met de betaalwijze PayPal, Creditcard of SOFORT banking wordt de bestelling onmiddellijk geaccepteerd.

(3) De sluiting van de overeenkomst komt tot stand onder voorbehoud van correcte en tijdige eigen bevoorrading door onze leverancier. Dit geldt alleen in het geval indien de onmogelijkheid tot leveren wordt veroorzaakt door een belemmering die ons niet te verwijten valt, met name bij afsluiting van een overeenstemmende dekkingsaankoop met onze leverancier. De ondernemer wordt onverwijld geïnformeerd over de niet-beschikbaarheid van de prestatie. De betaling wordt, voor zover reeds voldaan, onmiddellijk gerestitueerd.

(4) Opslag van de tekst van de overeenkomst: Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u via e-mail de bestelgegevens toe. De AV zijn te allen tijde beschikbaar op deze pagina. Eerdere bestellingen kunt u terugvinden in uw klantenaccount of bij ons per e-mail opvragen.

3 Prijzen, verzendkosten

(1) Voor zover niet expliciet aangegeven, zijn de in onze webshop op www.profishop.com vermelde prijzen totaalprijzen, inclusief de wettelijk vastgestelde btw doch exclusief verzendkosten. Prijzen exclusief btw of welke alleen bestemd zijn voor bedrijven, zijn als zodanig herkenbaar door de toevoeging ”netto” of ”excl. btw”.

Opj bestellingen vanaf € 50,- (onder aftrek van kortingen) worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Als er verzendkosten voor de bestelling worden gerekend, wordt dit in het bestelproces apart vermeld en dienen deze door te besteller te worden voldaan.

(2) Indien de besteller gebruikt maakt van zijn recht op herroeping, vergoeden wij de kosten voor de verzending van de goederen, voor zover gekozen wordt voor de door ons aangeboden standaardlevering. Als er bij het terugsturen door de besteller extra kosten ontstaan welke niet schriftelijk met ons overeengekomen zijn, komen deze ten laste van de besteller.

4 - Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

(1) Voor de betalingen in onze webshop kan de besteller gebruik maken van de volgende betalingsopties: Vooruitbetaling, SOFORT banking, Creditcard, PayPal en op rekening. Wij behouden ons bij iedere bestelling van de besteller het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden of te verwijzen naar een andere betaalwijze.

(2) Indien gekozen wordt voor de betaalwijze ”Vooruitbetaling” ontvangt de besteller een aparte e-mail met daarin het te betalen bedrag en onze bankgegevens. De besteller verbindt zich om het te betalen bedrag binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze informatie over te maken op onze bedrijfsrekening. Zodra wij het te betalen bedrag volledig op onze rekening hebben ontvangen, handelen wij de bestelling binnen vijf werkdagen af.

(3) Indien gekozen wordt voor de betaalwijze ”SOFORT banking” wordt de besteller na het versturen van de bestelling automatisch doorgestuurd naar het beveiligde betaalformulier van Sofort AG. Voor het uitvoeren van de betaling hebt u uw rekeningnummer, bankcode, PIN en TAN nodig. Na een succesvolle voltooiing van de transactie ontvangt u per omgaande een bevestiging. In principe kan iedere besteller gebruik maken van de betaalwijze met SOFORT banking, indien hij beschikt over een actief account voor online-banking dat een PIN/TAN gebruikt. Houd er echter rekening mee dat bij sommige banken de betaalwijze met SOFORT banking nog niet actief is. U kunt u bij Sofort AG opvragen of uw bank SOFORT banking ondersteunt of u kunt dit controleren op https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/online-zahlen-mit-sofort-ueberweisung/.

(4) Indien gekozen wordt voor de betaalwijze ”PayPal”, wordt de besteller na het versturen van de bestelling doorgestuurd naar het beveiligde betaalformulier van PayPal. Als de besteller al beschikt over een actief PayPal-account, kan hij inloggen met zijn inloggegevens en de betaling aan ons bevestigen. Indien de besteller nog geen actief PayPal-account heeft, kan hij een account aanmaken bij PayPal en vervolgens de betaling uitvoeren. Wij ontvangen de betaling binnen enkele seconden, waarna we direct de bestelling uitvoeren.

(5) Indien gekozen wordt voor de betaalwijze ”Creditcard”, wordt in het bestelproces een venster geopend waarin de besteller zijn creditcardgegevens moet invoeren. Nadat wij de bestelling hebben geaccepteerd, wordt het te betalen bedrag van de creditcard afgeschreven.

(6) Indien gekozen wordt voor de betaalwijze ”Op rekening”, behouden wij ons het recht voor om een kredietwaardigheidscontrole te laten uitvoeren op basis van mathematisch-statische processen, ter bescherming van onze gerechtigde belangen, door CRIF Bürgel GmbH, Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe. Wij behouden ons het recht voor om de gekozen betaalwijze te veranderen naar ”Vooruitbetaling”.

Als gekozen is voor de betaalwijze ”Op rekening” ontvangt de besteller na uitvoering van de levering per e-mail een factuur als pdf-bijlage. Op de factuur staat de bankrekening vermeld waarop de betaling moet worden voldaan. Voor een probleemloze verwerking van de betaling is het belangrijk dat het klant- en factuurnummer worden vermeld. Indien niet anders aangegeven en door ons schriftelijk bevestigd, dient de factuur direct na ontvangst te worden betaald.

(7) Vertragingsrente wordt berekend op basis van 8% boven de van toepassing zijnde basisrente per jaar. De kosten voor elke aanmaning bedragen € 10,-. Wij behouden ons het recht om een hogere vertragingsschade te eisen.

(8) De bankgegevens van PROFISHOP GmbH zijn:

Rekeninghouder: PROFISHOP GmbH
IBAN: DE81 7505 0000 0026 4163 96
BIC: BYLADEM1RBG
Instituut: Sparkasse Regensburg

(9) Een ondernemer heeft slechts recht op compensatie indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of niet worden bestreden. De bevoegdheid tot het uitoefenen van het retentierecht is de besteller slechts toegestaan tot de hoogte van zijn tegenvordering op grond van dezelfde overeenkomst.

(10) PROFISHOP GmbH behoudt zich, tot op het moment van volledige betaling van de geleverde goederen, het eigendomsrecht voor op alle aan zijn klanten geleverde goederen.

5 Leverings- en verzendvoorwaarden, risico-overdracht

(1) De levering van de bestelde artikelen vindt plaats per pakketdienst of transportbedrijf, afhankelijk van de bestelde artikelen. Bij ondernemers gaat op het moment van verzending aan de ondernemer, uiterlijk op het moment van het verlaten van de fabriek/opslag, het risico van onbedoelde vernietiging of onbedoelde beschadiging van de goederen op de ondernemer over. Dit geldt ongeacht wie de verzending verzorgt, ongeacht of de verzending van de goederen plaatsvindt vanaf de plaats van nakoming en ongeacht wie de transportkosten betaalt. De levertijd van de afzonderlijke artikelen is verschillend en kan worden nagekeken op de detailpagina van het product en op de schriftelijke opdrachtbevestiging.

(2) Wij behouden ons het recht voor om de bestelling mogelijk in meerdere deelleveringen op te delen, voor zover dit gunstig is voor een snelle afwikkeling en redelijk is ten opzichte van de besteller. De deelleveringen leveren geen extra kosten op voor de besteller.

(3) De besteller garandeert de volledige en correcte opgave van het afleveradres. Indien er extra verzendkosten ontstaan ten gevolge van een door de besteller niet volledig en correct opgegeven afleveradres, komen deze kosten voor rekening van de besteller.

(4) Indien er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, worden de kosten voor het terugzenden van als pakket te verzenden artikelen door ons gedragen. Indien het bij de bestelde goederen gaat om artikelen die met een transportbedrijf zijn geleverd, draagt de besteller de volledige kosten van het terugzenden. De kosten voor het retourneren van vrachtgoederen ligt tussen € 50,- en € 150,- en moet per geval worden vastgesteld, daar het retourtransport niet altijd door ons wordt uitgevoerd.  

(5) De besteller verplicht zich om bij het aannemen van een levering met aan de buitenzijde zichtbare transportschade deze schade op de verzenddocumenten (bijv. afleveringsbon, afleveringsbewijs, pakbon) te vermelden en schriftelijk te laten bevestigen door degene die het pakket aflevert of door de chauffeur.

(6) Indien de schade bij de aflevering niet aan te buitenzijde te zien is, verplicht de besteller zich tegenover ons om per omgaande, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen, de schade aan te tonen om zodoende de pakketdienst of het transportbedrijf hiervoor aansprakelijk te kunnen stellen.

6 Herroeping

(1) Alleen consumenten komt het recht op herroeping van de koopovereenkomst toe. Consumenten hebben het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De termijn voor herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de besteller of een door deze aangewezen derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om gebruik te maken van zijn recht op herroeping dient de besteller ons (PROFISHOP GmbH, Am Speicher XI Abt. 3, D-28217 Bremen) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. met een per post verstuurde brief, fax of e-mail) te informeren omtrent de beslissing deze overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan de besteller ook gebruik maken van het op https://www.profishop.de/files/Dateien/Widerrufsformular.pdf te vinden herroepingsformulier, maar dat is niet vereist. Om de termijn voor herroeping veilig te stellen, volstaat het om tijdig (voor het aflopen van de herroepingstermijn) de mededeling omtrent de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden.

(2) Als de consument deze overeenkomst herroept, dienen wij de consument alle betalingen die wij van hem hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die ontstaan zijn omdat de besteller een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering heeft gekozen), onverwijld doch ten hoogste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling omtrent de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel als gebruikt door de consument bij zijn oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is met de consument; de consument is voor deze terugbetaling nooit een vergoeding verschuldigd. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen retour hebben gekregen of tot de consument het bewijs heeft overlegd dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naargelang het eerste komt.

Neem in ieder geval bij een herroeping vooraf contact met ons op:

Telefonisch op: +31203082075

Fax naar het nummer: +31203082076

Of per e-mail op ons e-mailadres: info@profishop.com

U krijgt dan meer informatie over de retourzending en wij laten de artikelen bij u ophalen of wij sturen u een retoursticker.

(3) Uitsluiting resp. voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten:

• voor levering van goederen die niet kant-en-klaar zijn en die zijn gemaakt op basis van een persoonlijke keuze of bepaling van de consument of die duidelijk aan de persoonlijke eisen van de consument zijn aangepast;

• voor levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel wordt overschreden;

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten:

• voor levering van verzegelde goederen, die vanwege gezondheids- of hygiënereden niet geschikt zijn om retour te worden gezonden als hun verzegeling na de levering is verwijderd;

• voor levering van goederen die na de levering ingevolge hun aard ondeelbaar met andere goederen zijn vermengd

• voor levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na de levering is verwijderd.

7 Overige

(1) Op deze overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, onder uitsluiting van het VN Verdrag inzake koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG).

(2) Indien de besteller een ondernemer is, is de rechtbank van Bremen bevoegd. Het staat ons echter vrij om een zaak aanhangig te maken bij de rechtbank in de vestigingsplaats van de besteller.

(3) Voor zover uit de orderbevestiging niets anders voortvloeit, is de plaats van naleving de vestiging van onze onderneming:

Am Speicher XI Abt. 3

D-28217 Bremen

Ingevoerd bij het kantongerecht Bremen (Duitsland)

HRB 31362 HB

(4) Alle afspraken die tussen partijen ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst worden gemaakt, zijn op schrift gesteld in deze overeenkomst.

(5) Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of lacunes bevatten, blijven alle overige bepalingen van kracht.

PROFISHOP GmbH
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam
Nederland

Telefoon: +31203082075
Fax: +31203082076

info@profishop.com
www.profishop.com

Handelsregister: Kantongerecht Bremen HRB 31362 HB
Btw-nummer: NL826099142B01
Directeur: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Arasch Jalali

Versie: 11-02-2018

Laatst bekeken